هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری به منظور اطلاع رسانی اخبار و فعالیت های مذهبی تشکیل شده است. ایمیل هیأت: heiats_sh@iran.ir http://heiats.mihanblog.com 2020-05-26T22:26:47+01:00 text/html 2020-05-26T15:57:47+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام چهل ختم قرآن در ماه مبارک رمضان در فلارد لردگان انجام شد http://heiats.mihanblog.com/post/6125 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%867-1.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/قرآن7-1.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/قرآن7-1-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/قرآن7-1-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">مسئول هیأت رزمندگان اسلام فلارد لردگان از چهل ختم قرآن در ماه مبارک رمضان خبر داد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000"><b style="">ادامه</b></font></p></div></div> text/html 2020-05-26T15:49:25+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام تقدیم ۱۲۰بسته مواد غذایی در اشکفتک+تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6124 <div class="single-post-thumb" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA%DA%A9-3.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/اشکفتک-3.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/اشکفتک-3-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/اشکفتک-3-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">همزمان با عید سعیدفطر و هفته مقاومت و آزاد سازی خرمشهر</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۲۰</span><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بسته مواد غذایی تقدیم آسیب دیدگان بیماری کرونا شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 26.6667px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000"><b style="">ادامه</b></font></span></p></div></div> text/html 2020-05-25T17:19:07+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام مشارکت مداحان در رزمایش مواسات و کمک مومنانه http://heiats.mihanblog.com/post/6120 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کمک-مومنانه-مداحان.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کمک-مومنانه-مداحان-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کمک-مومنانه-مداحان-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">همزمان با سومین مرحله رزمایش مواسات وکمک مومنانه ، مداحان استان چهارمحال و بختیاری با اهدای ۱۱۰بسته معیشتی به یاری خانواده های نیازمند شتافتند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000"><b style="">ادامه</b></font></p></div></div> text/html 2020-05-25T16:49:22+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام استمرار کمک مومنانه به نیازمندان در کوهرنگ +تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6119 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کوهرنگ.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کوهرنگ-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کوهرنگ-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">معاون پیروان عترت هیأت رزمندگان اسلام شهرستان کوهرنگ از استمرار کمک مومنانه به نیازمندان خبر داد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 26.6667px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style=""><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000">ادامه</font></b></span></p></div></div> text/html 2020-05-25T16:48:47+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام مراسم احیاء در فلارد لردگان+ تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6118 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D9%82%D8%AF%D8%B11.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/قدر1.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/قدر1-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/قدر1-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">همزمان با لیالی با عظمت قدر مراسم مناجات ، دعا، سخنرانی و توسل به قرآن در فلارد لردگان برگزارشد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000"><b style="">ادامه</b></font></p></div></div> text/html 2020-05-24T16:00:14+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام دعای ندبه و نماز عیدفطر در شهرکرد+ تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6126 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF1-1.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/شهرکرد1-1.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/شهرکرد1-1-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/شهرکرد1-1-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">دعای ندبه و نماز عیدفطر در مسجدجامع شهرکرد برگزار شد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><b style=""><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000">ادامه</font></b></p></div></div> text/html 2020-05-22T16:52:38+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام مراسم احیاء شب 27 ماه مبارک رمضان در مسجدجامع شهرکرد+تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6116 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;" alt="" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-3.jpg" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/شهرکرد-3.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/شهرکرد-3-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/شهرکرد-3-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px; font-size: 16px;"><p class="MsoNormal" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مراسم احیای شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان در مسجدجامع شهرکرد برگزارشد.</span></p><p class="MsoNormal" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</span></p><p class="MsoNormal" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style='color: rgb(255, 0, 0); font-family: "courier new", courier, monospace; font-size: x-large; background-color: rgb(179, 179, 179);'>ادامه</b></span></p></div></div> text/html 2020-05-22T16:46:33+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام دیدار امام جمعه شهرکرد با خانواده شهید جعفر کوهی فائق / مراسم تشیع+تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6114 <div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><div class="single-post-thumb" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><img width="700" height="375" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" srcset="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کوهی-فایق-دیدار.jpg 700w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کوهی-فایق-دیدار-300x161.jpg 300w, http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/کوهی-فایق-دیدار-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; width: 669.594px;"></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با حضور در منزل خانواده شهید جعفر کوهی فائق با خانواده معظم این شهید دیدار کرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-family: tadbir-BBadr; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 32px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 26.6667px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="courier new, courier, monospace" style="" size="5" color="#ff0000"><b style="">ادامه</b></font></span></p></div></div></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tadbir-BBadr; font-size: 15px;"><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px; font-size: 16px;"><div id="gallery-4" class="gallery galleryid-322271 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail" style="padding: 0px; margin: 0px auto 18px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both;"><figure class="gallery-item" style="padding: 10px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; text-align: center; vertical-align: top; width: 209.828px; max-width: 33.33%;"></figure></div></div></div> text/html 2020-05-21T16:50:46+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام بیانیه هیأت رزمندگان اسلام بمناسبت روز قدس http://heiats.mihanblog.com/post/6113 <div style="text-align: center;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/روز-قدس.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>در روزهای پایانی ماه نزول قرآن ، ماه مبارک رمضان و در آستانه روز جهانی قدس هیأت رزمندگان اسلام بیانیه صادر کرد.</div><div>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛&nbsp;</div><div><b><font size="5" face="courier new, courier, monospace" color="#ff9900">ادامه</font></b></div> text/html 2020-05-18T19:07:54+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام افسران جنگ نرم در میدان حضور فعال دارند/ دیدار با امام جمعه شهرکرد+تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6108 <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AD%DB%8C%D9%86.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" height="297" width="555"> </div> <div id="crumbs"><br></div> <div class="kholaase"><p>توسلی گفت: هیئات مذهبی ،ستایشگران و شاعران آیینی ، به عنوان فرماندهان و افسران جنگ نرم برای مقابله با دشمنان حضور فعال در میدان دارند.</p> </div> <p class="post-meta"> </p> <p style="text-align: justify;"><br></p> به گزارش هیات رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛<br><font color="#FF0000" size="5"><b><font face="courier new,courier,monospace">ادامه</font></b></font><br> text/html 2020-05-18T17:13:53+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام مراسم لیالی باعظمت قدر در اشکفتک + تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6111 <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/23-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA%DA%A9.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" height="265" width="495"> </div> <br><p class="post-meta"> </p> <p style="text-align: justify;">همرمان با لیالی با عظمت قدر مراسم احیاء ، مناجات و شب زنده داری در جوار قبور مطهر شهدای اشکفتک برگزارشد.</p><p style="text-align: justify;"><font color="#FF0000" size="5"><b><font face="courier new,courier,monospace">ادامه</font></b></font><br></p> text/html 2020-05-16T19:10:03+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام امام جمعه شهرکرد بیان کرد: شب قدر شب معنویت و فضلیت است http://heiats.mihanblog.com/post/6109 <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF1.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" height="231" width="525"> </div> <p style="text-align: justify;">حجت الاسلام و المسلمین نکونام در مراسم احیاء نخستین شب قدر ماه مبارک رمضان گفت: راه مقابله با این شرایط [کرونایی] تکلیف مومنانه است.</p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛<br><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="courier new,courier,monospace">ادامه</font></b></font><br> text/html 2020-05-13T13:11:28+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام مراسم احیاء اولین شب قدر شهرکرد + تصویری؛ http://heiats.mihanblog.com/post/6110 <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" height="271" width="506"> </div> <p class="post-meta"> </p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;همزمان با شب ضربت خوردن به فرق مبارک امیر ولایت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام مردم استان چهارمحال و بختیاری زیر چتر قرآن دست به دعا بلند کردند.</p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛&nbsp; <br><font color="#FF0000" size="5"><b><font face="courier new,courier,monospace">ادامه</font></b></font><br> text/html 2020-05-10T14:15:39+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام عدالت بایددر اشعار شعرای ما برجسته بشود/دیدار مداحان با امام جمعه شهرکرد http://heiats.mihanblog.com/post/6112 <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-700x375.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" height="246" width="460"> </div> <br><p class="post-meta"> </p> <p>جمعی ازستایشگران، شعرای آیینی و هیئات مذهبی، بسیجیان، جوانان عاشورایی و پیروان عترت رزمندگان اسلام&nbsp; بانماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد دیدار کردند.</p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال و بختیاری؛<br><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="courier new,courier,monospace">ادامه</font></b></font><br> text/html 2020-05-03T18:36:04+01:00 heiats.mihanblog.com هیأت رزمندگان اسلام چهارمین مرحله توزیع و ذبح گوسفند در شهرکرد +تصویر http://heiats.mihanblog.com/post/6107 <div class="single-post-thumb" align="center"> <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" class="attachment-slider size-slider wp-post-image" alt="" height="277" width="518"><br><br><p class="post-meta"> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; background: white;" lang="AR-SA">عضو هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال وبختیاری از چهارمین مرحله قربانی گوسفند در راستای رزمایش همدلی و کمک مومنانه در شهرکرد خبر داد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; background: white;" lang="AR-SA"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="courier new,courier,monospace">ادامه</font></b></font><br></span></p><br> </div>